سیدمحمدتقی بن محمدباقر خلیفه سلطانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدتقی بن سیّدمحمّدباقر بن سیّدحسن خلیفه سلطانی بن سیّدعلاءالدّین حسین حسینی مرعشی (خلیفه سلطانی)، عالم فاضل جلیل، در اواخر دوره صفویه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدتقی بن سیّدمحمّدباقر بن سیّدحسن خلیفه سلطانی بن سیّد علاءالدّین حسین حسینی مرعشی (خلیفه سلطانی)، عالم فاضل جلیل، در اواخر دوره صفویه می‌زیسته و تا سال ۱۱۳۴ق در قید حیات بوده و نشانه تملک او بر نسخه‌ای از کتاب «الضیاء اللامع» با مهر «محمّد تقی الحسینی الخلیفه» و مهر مربع «محمّد تقی بن باقر الحسینی» مشهود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۵، ص۱۶.

همچنین وی نسخه‌ای از «قراءات» تالیف «محی‌الدّین اناری» را به خط نسخ در ماه رمضان ۱۱۰۴ف کتابت نموده که به شماره ۷۰۷۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۲] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست مرکزی دانشگاه، ج۱۶، ص۴۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۵، ص۱۶.
۲. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست مرکزی دانشگاه، ج۱۶، ص۴۴۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۱۶.    جعبه ابزار