سیدمحمدتقی بن محمدجعفر حسینی بهشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدتقی بن آقاسیّدمحمّدجعفر حسینی بهشتی، عالم فاضل زاهد، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدتقی بن آقاسیّدمحمّدجعفر حسینی بهشتی، عالم فاضل زاهد، در اصفهان سال‌ها نزد علمای این شهر به تحصیل پرداخته و از آخوند ملّاحسین فشارکی اجازه اجتهاد داشته و پس از وفات ایشان مراسم احیاء را در شبستان مصلای تخت فولاد برپا می‌نموده است. نماز جماعت را نیز در مسجد سرجوی شاه [مسجد آیت‌اللّه بهشتی فعلی] اقامه می‌نمود. و سرانجام به سن قریب هشتاد سالگی در ۱۸ رجب ۱۳۸۴ق وفات یافته و در تکیه زرگرها در تخت فولاد مدفون شد.
مادّه تاریخ وفاتش این است:
«رفت بنزد اسداللَّه تقی»
[۱] تحفة الاحباب، ص۲۶-۲۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۲۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحفة الاحباب، ص۲۶-۲۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۲۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۹۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۱۷.    


جعبه ابزار