سیدمحمدتقی بن محمدسعید مستجاب الدعوه موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدتقی مستجاب الدّعوه بن سیّدمحمّدسعید بن سیّدمحمّدصادق بن سیّدابوالقاسم بن سیّدمحمّدباقر بن سیّدمحمّدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل زاهد در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدتقی مستجاب الدّعوه بن سیّدمحمّدسعید بن سیّدمحمّدصادق بن سیّدابوالقاسم بن سیّدمحمّدباقر بن سیّدمحمّدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل زاهد. پدرانش گاهی در یزد و زمانی در اصفهان ساکن بوده و برخی از بنی اعمام او در یزد متوطّن بوده و هنوز هم در اعقابشان در آنجا ساکن هستند.
صاحب عنوان از اهل زهد و تقوا و عزلت و انزوا بوده و در نزد حاجی کلباسی و سیّد حجّةالاسلام مقبول‌ القول و محترم بوده، خدمت آقامحمّد بیدآبادی و جمعی دیگر تحصیل نموده و در محلّه خواجو سکونت داشته است.

وفات

[ویرایش]

در سال ۱۳۳۶ق به سن متجاوز از ۹۰ سال وفات یافته و در تخت فولاد جنب تکیه خاتون‌آبادی در تکیه‌ای مخصوص مدفون شد.
شعر زیر منسوب به اوست:
زارت بلا موعدٍ فی غیهب الغسق ••••• کانّها الکواکب الدّریّ فی الاُفَق
فقلت اهلاً بک یا خیر زائره ••••• اما خشیت من الحرّاس فی الطُرقَ
فانشات بلسان الحال قائله ••••• من یرکب البحر لایخشی من الغُرَق
فقلت لمّا رات عینی محاسنها ••••• سبحان من خلق الانسان من عَلَق
اعیذها من عیون النّاس کلّهم ••••• بقل اعوذ بربّ النّاس و الفَلَق
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۰۱.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۰۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۰۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۳.    جعبه ابزار