سیدمحمدتقی بن محمدمهدی گلستانه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدتقی بن میرزامحمّدمهدی گلستانه، عالم فاضل می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدتقی بن میرزامحمّدمهدی گلستانه، عالم فاضل. وی در تهران ساکن بوده و پس از فوت پدر در سال ۱۳۲۲ق در مسجد قنات آباد تهران به اقامه جماعت پرداخته است.
همچنین کتابخانه‌ای نفیس و آبرومند از پدر به او منتقل شد.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۲۷۱.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۲۷۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۲۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۵۲.    جعبه ابزار