سیدمحمدحسین بن ابراهیم حسینی بهشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدحسین بن ابراهیم حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمدحسین حسینی بهشتی بن حاج سیّدابراهیم چهارسوقی، عالم فاضل و ادیب شاعر، عمری را به زهد و تقوا گذرانیده و بیش از ۵۰ سال در مسجدی در کوچه سرتیپ اقامه جماعت می‌نموده است. شعر نیز می‌گفته و «عاصی» تخلّص دانسته است.
[وی در شب ۱۷ رمضان ۱۳۶۶ق وفات یافته] و در تکیه سادات بهشتی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۱۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۳۶.
[۳] سخاوی، علی بن احمد، تحفة الاحباب، ص۳۵-۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۱۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۳۶.
۳. سخاوی، علی بن احمد، تحفة الاحباب، ص۳۵-۳۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۶۰۶.    جعبه ابزار