سیدمحمدحسین بن هاشم جعفری بیدآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدحسین بن هاشم جعفری بیدآبادی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّدحسین جعفری ابن آقامیرزا‌ هاشم بن حاج سیّدجعفر بیدآبادی بن حاج سیّدمحمّدباقر حجةالاسلام شفتی، عالم فاضل، از ائمه جماعت مسجد سیّد و مسجد علی‌قلی آقا. در اصفهان خدمت جمعی از بزرگان همچون آقاسیّدابوالقاسم دهکردی و آقاسیّدمحمّدباقر درچه‌ای و آقامیرمحمّدتقی مدرس و آخوند ملّامحمّد کاشانی درس خوانده و در مدرسه میرزا حسین با جمعی از افاضل حوزه مباحثه داشت.
در حدود سال ۱۳۰۳ق متولّد و در ۱۰ ربیع الثّانی سال ۱۳۱۹ق در اصفهان وفات یافته، در بقعه جدّش سیّد حجّةالاسلام در مسجد سیّد مدفون شد. حاج میرزا حبیب‌الله نیّر ضمن مرثیه‌ای عربی ماده تاریخ فوت او را چنین می‌نویسد:
ارخ النّیرّ للعام و شهر و الیوم ••••• تنقص العشره من «شهر ربیع الثّانی»
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ص۱۸۷-۱۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ص۱۸۷-۱۸۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۸۲.    جعبه ابزار