سید اسدالله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید اسدالله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید اسدالله بیدآبادی، ملقب به حجةالاسلام ثانی، از علمای برجسته خیر و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
سید اسدالله شفتی اصفهانی، فرزند سید محمدباقر شفتی (سید حجةالاسلام) و از نوادگان حضرت امام موسی کاظم، (علیه‌السلام)
سید اسدالله مدنی، از علمای معاصر و از شهدای محراب
سید اسدالله هاشمی شهیدی‌، فرزند سید احمد و از علمای معاصررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار