سید اسماعیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید اسماعیل ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید اسماعیل بن ابراهیم، سید اسماعیل بن ابراهیم بن احمد بن حسن بن الامام القاسم یکی از بزرگان علمای زمان خود
سید اسماعیل جرجانی، طبیب نامدار سده‌های ۵- ۶ ق
سید اسماعیل صدر، از علمای شیعه در علوم نقلی و علوم عقلی
سیداسماعیل بلخی، مبارز مذهبی و شاعر انقلابی افغانستانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار