سید شریف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدشریف ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید شریف رضی، از علمای بزرگ شیعه و شاگرد شیخ مفید و گردآوردنده کتاب شریف نهج‌البلاغه
سید مرتضی علم الهدی، برادر سیدرضی و از علمای بزرگ شیعه و معلم شیعه امامیه
میر سید شریف جرجانی، معروف به میر سید شریف جرجانی، از عالمان پرآوازه سده هشتم هجریرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار