سید عبدالکریم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید عبدالکریم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید عبدالکریم بن طاووس، از علمای قرن هفتم هجری
سید عبدالکریم لاهیجی، از فقیهان و متفکرات نامدار و برجسته قرن ۱۳
سید عبدالکریم هاشمی نژاد، از روحانیون و سخنوران مبارز و انقلابی ایران در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار