سید محمدکاظم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدکاظم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، از علمای بزرگ شیعه و صاحب کتاب شریف العروة الوثقی
سیدمحمدکاظم قزوینی‌، از مشاهیر خطباء، محدثین، مبلغین، مروجین و نویسندگان نامی معاصررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار