سید هاشم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید هاشم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید هاشم بحرانی، از علمای بزرگ شیعه و صاحب تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن (معروف به تفسیر برهان)
حاج‌سیدهاشم موسوی‌حداد، حَدّاد، سیدهاشم موسوی، عارف شیعی قرن چهاردهم، از سلسله عارفان متشرع عتبات عالیات در کربلا و نجف
سید هاشم حسینی طهرانی، از علمای معاصر شیعه
سید هاشم رسولی محلاتی، از نویسندگان و مترجمین معاصر
سید هاشم میردامادی نجف آبادی، از علمای شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار