سیلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیلی ضربه‌ای است که با کف دست به صورت زده می‌شود. که از احکام آن در باب طهارت و دیات سخن گفته‏اند.


معنی سیلی

[ویرایش]

ضربه زدن با کف دست بر صورت را سیلى میگویند.

احکام سیلی

[ویرایش]


← سیلی زدن بر صورت در مصیبت


به قول مشهور، سیلى زدن بر صورت در مصیبت جایز نیست. بر عدم جواز ادعاى اجماع نیز شده است.

← سیلی زدن بر صورت در مصیبت اهل بیت


مصیبت اهل بیت، بویژه سید الشهداء علیهم السّلام از این حکم استثنا شده، بلکه به عنوان اظهار حزن و اندوه در مصائب وارد بر آنان از شعائر دینی شمرده شده و مستحب است؛ هرچند موجب کبودی صورت و جارى شدن خون گردد.
[۵] الأنوار الإلهیة ص۱۴۸-۱۴۹.


← دیه سیلى زدن به صورت دیگرى


دیه سیلى زدن به صورت دیگرى، در صورت سرخ شدن صورت، یک مثقال و نیم شرعى طلا و در صورت کبود و به قولى سیاه شدن، سه مثقال است. برخى، در صورت سیاه شدن صورت، دیه آن را شش مثقال دانسته‏اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۳۱.    
۲. کتاب الطهارة (گلپایگانی) ص۲۱۹.    
۳. المبسوط ج۱، ص۱۸۹.    
۴. صراط النجاة ج۳، ص۴۴۲-۴۴۳.    
۵. الأنوار الإلهیة ص۱۴۸-۱۴۹.
۶. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۴۶-۳۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۵۷۶.    


رده‌های این صفحه : احکام عزاداری | دیات | فقه
جعبه ابزار