شاخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشاخ از جمله الفاظی است که در بعض ابواب فقه بکار رفته است.


تعریف شاخ

[ویرایش]

شاخ برآمدگی سخت و نوک تيز و معمولا دراز و انحنادار روی سر بعضی حیوانات است.

← کاربرد شاخ در فقه


از آن به مناسبت در باب طهارت و حج سخن گفته‌اند.

← شاخ در طهارت


اعضای بی جان حيوان تذکیه پذیر مانند شاخ با مردار شدن حیوان، نجس نمی‌شود.

← شاخ در حج


از شرايط قربانی در حج آن است که قسمت داخلی شاخ- که سفيد است- بريده يا شکسته نباشد. شکسته يا بريده بودن لايه بيرونی آن- که سخت و سياه است- اشکالی ندارد.
[۳] مناسک حج (مراجع)، ص۴۰۰ و۱۰۲۶


←← احکام شاخ در حج


آيا قربانی کردن حيوانی که در اصل خلقت بی شاخ است، کفایت از قربانی حج می‌کند؟ گروهی آن را کافی، اما مکروه دانسته‌اند؛ ليکن برخی، احتیاط واجب را در ترک آن دانسته‌اند.
[۵] مناسک حج (مراجع)، ص۳۹۹.

هرگاه محرم هر دو شاخ آهو را بشکند، بنابر قول منسوب به مشهور، بايد نصف قيمت آن و اگر يکی را بشکند بايد يک چهارم قيمت آن را صدقه دهد. قول مقابل، وجوب پرداخت ارش (مابه التفاوت قيمت حيوان دارای شاخ سالم و شاخ شکسته) است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۵، ص۳۱۹.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۱۹، ص۱۴۱.    
۳. مناسک حج (مراجع)، ص۴۰۰ و۱۰۲۶
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۴۴-۱۴۵.    
۵. مناسک حج (مراجع)، ص۳۹۹.
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۰، ص۲۶۵-۲۶۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۵۸۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قربانی | نجاسات
جعبه ابزار