شاخص (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچوب یا چیزى مانند آن که براى تعیین ظهر شرعی به صورت عمودى بر زمین نصب مى‌کنند را شاخص می‌گویند. از آن در باب صلات نام برده‌اند.


طریقه شناخت ظهر شرعى با نصب شاخص

[ویرایش]

از راههاى شناخت ظهر شرعی نصب شاخص بر زمین است. با نصب شاخص پس از طلوع خورشید سایه آن به سمت مغرب خواهد بود. هر چه خورشید بالاتر رود، سایه شاخص کوتاه‌تر مى‌گردد.
با قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان، در صورتى که عمودى بتابد، سایه از بین مى‌رود؛ اما اگر مقدارى متمایل بتابد، سایه‌اى کوتاه در ناحیه شمال یا جنوب باقى مى‌ماند.
با تمایل آفتاب به سمت مغرب،سایه زوال یافته شاخص در سمت مشرق پدید مى‌آید و یا اگر چیزى از آن مانده بود، در سمت مشرق افزایش مى‌یابد و هرچه خورشید به سمت مغرب مى‌رود، سایه بلندتر مى‌شود. این افزایش دوباره سایه شاخص پس از کاهش و یا پیدایش سایه پس از برطرف شدن، از راههاى شناخت ظهر شرعى است.

وقت فضیلت نماز ظهر

[ویرایش]

به قول مشهور، وقت فضیلت نماز ظهر
[۵] التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۰۷.
و نیز وقت نماز جمعه
[۷] روض الجنان، ج۲، ص۷۵۵.
از اول زوال تا رسیدن سایه شاخص به اندازه آن است.

وقت فضیلت نماز عصر

[ویرایش]

وقت فضیلت نماز عصر از زمان رسیدن سایه شاخص به اندازه آن تا زمان دو برابر شدن سایه است
[۹] التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۰۷.


وقت نافله ظهر و عصر

[ویرایش]

چنان که وقت نافله ظهر از زوال تا رسیدن سایه شاخص به اندازه دو قدم (دو هفتم شاخص) و نافله عصر از زوال تا رسیدن سایه شاخص به اندازه چهار قدم(چهار هفتم شاخص)است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۷، ص۹۷.    
۲. العروة الوثقی‌، ج۲، ص۲۵۱.    
۳. مستمسک العروة، ج۵، ص۶۵.    
۴. العروة الوثقی‌، ج۲، ص۲۵۰-۲۵۱    
۵. التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۰۷.
۶. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۳۴-۱۳۷.    
۷. روض الجنان، ج۲، ص۷۵۵.
۸. العروة الوثقی‌، ج۲، ص۲۵۰-۲۵۱.    
۹. التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۰۷.
۱۰. جواهر الکلام، ج۷، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۱۱. الروضة البهیة، ج۱، ص۴۸۷-۴۸۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۵۸۳.    


رده‌های این صفحه : فقه | وقت نماز
جعبه ابزار