شاهد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر لغت به معنی حاضر باشد. در فقه، گواه را گویند که در موقع حدوث و وقوع جنایت یا سرقت یا قتل و مانند آن ها حاضر باشد و واقعه را مشاهده نماید.
[۱] دکتر سجادی،فرهنگ علوم،ص۳۱۰.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دکتر سجادی،فرهنگ علوم،ص۳۱۰.


منبع

[ویرایش]
جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی(در باب معاملات)،چاپ اول ،۱۳۶۲،تهران،ص۱۱۴ .


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه
جعبه ابزار