شخصیت حقوقی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشخصیت حقوقی ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

شخصیت حقوقی (فقه)، از اصطلاحات علم فقه و به معنای شایستگی اعتباری دارا شدن حقوق و تکالیف
شخصیت حقوقی (حقوق)، از اصطلاحات علم حقوق و به معنای موجودی اعتباری برای رسیدن به اهداف خاص


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار