شرطیتذخیره مقاله با فرمت پی دی افـــ شرطیت مانند جزئیت از احکام وضعی می‌باشد.

ـــ شرطیت، اعتبار شرط بودنِ چیزی برای مامورٌ به است.


تعریف شرطیت

[ویرایش]

ـــ شرطیت همچون جزئیت حکمی وضعی است؛ بلکه برخی، احکام وضعی را منحصر در سه چیز دانسته‌اند که یکی از آنها شرطیت است.

ـــ شرطیت، از احکام وضعی و به معنای اعتبار شرط بودن چیزی برای ماموربه است، و شرط هم به چیزی گفته می‌شود که از ماهیت ماموربه خارج بوده و از نبود آن، نبود مشروط لازم می‌آید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌آید، مانند: طهارت ، که شرط نماز است. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]

منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۱۹، برگرفته از مقاله «شرطیت».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۶۰.    


جعبه‌ابزار