شرف‌الدین ابوالحسن احمد بن عبیدالله آل‌قدامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرف‌الدّین ابوالحسن احمد بن عبیدالله بن احمد بن محمد بن قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه، می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شرف‌الدّین ابوالحسن احمد بن عبیدالله بن احمد بن محمد بن قدامه (۵۷۳-۶۱۳ق/۱۱۷۷-۱۲۱۷م). وی فقیهی فاضل بود.
از ابوالفرج عبدالمنعم بن کُلَیْب حرّانی و دیگران حدیث شنید و روایت کرد.
[۱] منذری، زکی‌الدین، التکلم لوفیات النّفله، ج۲، ص۳۸۸، به کوشش بشّار عوّاد معروف، بیروت، ۱۴۰۵ق.
[۳] ابن طولون، محمد، الفوائد الجوهریّ، فی تاریخ الصّالحیّه، ج۲، ص۴۵۸-۴۵۹، به کوشش محمد احمد دهمان، دمشق، ۱۴۰۱ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منذری، زکی‌الدین، التکلم لوفیات النّفله، ج۲، ص۳۸۸، به کوشش بشّار عوّاد معروف، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۲. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۷، ص۱۱۷، به کوشش ژاکلین سوبله و علی عماره، بیروت، ۱۹۸۰م.    
۳. ابن طولون، محمد، الفوائد الجوهریّ، فی تاریخ الصّالحیّه، ج۲، ص۴۵۸-۴۵۹، به کوشش محمد احمد دهمان، دمشق، ۱۴۰۱ق.
۴. ابن عماد، عبدالحی، شذرات الذّهب، ج۷، ص۱۰۰، قاهره، ۱۳۵۱ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    جعبه ابزار