شرف‌الدین ابوبکر عبدالله بن محمد آل‌قدامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرف‌الدّین ابوبکر عبدالله بن محمد، معروف به خطیب جیل و از شخصیت‌های آلِ قُدامه، می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شرف‌الدّین ابوبکر عبدالله بن محمد بن احمد بن محمد بن قدامه (۵۷۸-۶۴۳ق/۱۱۸۳-۱۲۴۵م)، معروف به خطیب جیل.
وی در دمشق به دنیا آمد و در همان‌جا از یحیی ثقفی و در بغداد از ابوالفرج بن الجوزی و ابن المعطوس و ابن سکینه و در مصر از بوصیری و ارتاحی و فاطمه دختر سعدالخیر حدیث شنید. فقه را نزد پدر و عمویش آموخت و مدتی در جامع جبل خطبه خواند.
[۱] ابوشامه، عبدالرحمن بن اسماعیل، تراجم الرجال، ج۱، ص۱۷۷، قاهره، ۱۳۶۶ق، جم‌.
[۴] ابن طولون، محمد، الفوائد الجوهریّه فی تاریخ الصّالحیّه، ج۲، ص۴۷۸-۴۷۹، به کوشش محمد احمد دهمان، دمشق، ۱۴۰۱ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوشامه، عبدالرحمن بن اسماعیل، تراجم الرجال، ج۱، ص۱۷۷، قاهره، ۱۳۶۶ق، جم‌.
۲. ذهبی، شمس‌الدین محمد، العبر، ج۳، ص۲۴۶، به کوشش ابوهاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول، بیروت، ۱۹۸۵م.    
۳. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۳، ص۱۷۱، قاهره، ۱۳۵۱ق.    
۴. ابن طولون، محمد، الفوائد الجوهریّه فی تاریخ الصّالحیّه، ج۲، ص۴۷۸-۴۷۹، به کوشش محمد احمد دهمان، دمشق، ۱۴۰۱ق.
۵. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره، ج۶، ص۳۵۵، قاهره، ۱۳۸۳ق.    
۶. ابن عماد، عبدالحی، شذرات الذّهب، ج۷، ص۳۷۹.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    جعبه ابزار