شعیب و آزادی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با حضرت شعیب علیه‌السلام و آزادی معرفی می‌شوند.


شگفتی از عدم آزادی عقیده

[ویرایش]

اظهار شگفتى شعیب علیه‌السلام و پيروانش از نبود آزادى عقیده ميان قوم خود:
«قال الملأالّذين استكبروا من قومه لنخرجنّك يشعيب و الّذين ءامنوا معك من قريتنا أو لتعودنّ فى ملّتنا قال أولو كنّا كرهين؛اشراف زورمند و متكبر از قوم او گفتند: اي شعيب سوگند ياد مي‌كنيم كه تو و كساني را كه به تو ايمان آورده‌ اند از شهر و آبادي خود بيرون خواهيم كرد يا به آئين ما باز گرديد، گفتند: آيا (مي خواهيد ما را بازگردانيد) اگر چه مايل نباشيم؟!»

ممنوعیت آزادی نامشروع

[ویرایش]

شعيب علیه‌السلام، خواهان اصلاح جامعه خود و ممنوع بودن آزادى‌هاى نامشروع:
«قالوا يشعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤنا أو أن نفعل فى أمولنامانشؤا ...• قال يقوم أرءيتم ان كنت على‌ بيّنةٍمن ربى و رزقنى منه رزقاً حسناًو ما اريد أن اخالفكم الى ما أنهكم عنه ان اريد الاصلح ...؛گفتند: اي شعيب آيا نمازت تو را دستور مي‌دهد كه ما آنچه را پدرانمان مي‌پرستيدند ترك گوئيم ؟ و آنچه را مي‌خواهيم در اموالمان انجام ندهيم؟... گفت: اي قوم من! هر گاه من دليل آشكاري از پروردگارم داشته باشم و رزق خوبي بمن داده باشد (آيا مي‌توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم ؟) من هرگز نمي‌خواهم چيزي كه شما را از آن باز مي‌دارم خودم مرتكب شوم، من جز اصلاح....»

عدم آزادی دینی

[ویرایش]

نبودن آزادى‌هاى دينى براى شعيب علیه‌السلام و پيروانش ميان قوم خود:
«و لا تقعدوا بكلّ صرط توعدون و تصدّون عن سبيل اللَّه من ءامن به و تبغونها عوجا ...• قال الملأ الّذين استكبروا من قومه لنخرجنّك يشعيب و الّذين ءامنوا معك من قريتنا أو لتعودنّ فى ملّتنا قال أولو كنّا كرهين؛و بر سر هر راه ننشينيد كه (مردم با ایمان را) تهديد كنيد و مومنان را از راه خدا باز داريد و (با القاي شبهات) آنرا كج و معوج نشان دهيد ... اشراف زورمند و متكبر از قوم او گفتند: اي شعيب سوگند ياد مي‌كنيم كه تو و كساني را كه به تو ايمان آورده‌ اند از شهر و آبادي خود بيرون خواهيم كرد يا به آئين ما باز گرديد، گفتند: آيا (مي خواهيد ما را بازگردانيد) اگر چه مايل نباشيم؟!»

علت مقاومت در برابر اجبار

[ویرایش]

کراهت از دین مشرکان و افترا بودن آن، دليل مقاومت شعيب علیه‌السلام در برابر اجبار قوم خود:
«قال الملأ الّذين استكبروا من قومه لنخرجنّك يشعيب والّذين ءامنوا معك من قريتنآ أو لتعودنّ فى ملّتنا قال أولو كنّا كرهين؛اشراف زورمند و متكبر از قوم او گفتند: اي شعيب سوگند ياد مي‌كنيم كه تو و كساني را كه به تو ايمان آورده‌ اند از شهر و آبادي خود بيرون خواهيم كرد يا به آئين ما باز گرديد، گفتند: آيا (مي خواهيد ما را بازگردانيد) اگر چه مايل نباشيم؟!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۸.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۸۷.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۸۸.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۸۶.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۸۸.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۸۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۹۷، برگرفته از مقاله «شعیب علیه‌السلام و آزادی».    


رده‌های این صفحه : آزادی | حضرت شعیب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار