شفاء العلیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشفاء العلیل فی شرح الخمسمائة آیة من التنزیل اثر شیخ عبداللّه (۸۲۵ - ۸۷۷) فرزند محمد بن ابی القاسم عبسی عکی معروف به نجری، از فقهاء و مفسران زیدیه می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

‌ایـن تفسیر عربی در یک جلد بزرگ شامل تفسیر پانصد آیه از احکام قرآن کریم که مفسر با مشرب زیدی خود به شرح و تفسیر و بیان فقه مسائل آیات احکام پرداخته است عمررضا کحاله در معجم المؤلفین تفسیر شرح آیات احکام را جدا از تفسیر فوق دانسته و سیداحمد اشکوری حسینی در مؤلفات الزیدیة هر سه نام تفسیرهای یاد شده را متحد عنوان کرده است و این تفسیر در گذشته چاپ گردیده است.
و نیز دو نسخه یکی از آن به شماره ۱۷۷ و ۲۰۰ در کتابخانه الجامع الکبیر صنعاء موجود است.
[۴] بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۲، ص۷۲۲.
[۶] حسینی اشکوری، سیداحمد، مؤلفات الزیدیه، ج۲، ص۲۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۴، ص۱۲۷.    
۲. شوکانی، محمد، البدر الطالع، ج۱، ص۳۹۷.    
۳. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع، ج۵، ص۶۲.    
۴. بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۲، ص۷۲۲.
۵. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۶، ص۱۳۷.    
۶. حسینی اشکوری، سیداحمد، مؤلفات الزیدیه، ج۲، ص۲۱۰.
۷. بغدادی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۱، ص۴۶۹.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۵.    


جعبه ابزار