شفتی بیدآبادی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشفتی بیدآبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر شفتی بیدآبادی اصفهانی، سیدمحمدباقر شَفتی، معروف به «حجه الاسلام‌» از بزرگترین و منتفذترین علمای ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
سیداسدالله شفتی بیدآبادی اصفهانی، سیداسدالله فرزند سیدمحمدباقر شفتی (سید حجة‌الاسلام)، از علمای قرن سیزدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار