شمشیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمشير ابزارى تیز و برنده كه در قديم بيشتر در جنگ به كار مى‌رفته است. از آن به مناسبت در بابهاى صلات، سبق و رمایه، صید و ذباحه، ارث، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.


احکام شمشیر

[ویرایش]


احکام شمشیر در نماز

[ویرایش]

بيرون كشيدن شمشير از نیام در مسجد و آويختن آن در جهت قبله
[۲] مهذب الأحكام ج۵، ص۵۳۲.

و نيز نمازگزاردن مقابل شمشير از نيام‌كشيده شده مکروه است، مگر هنگام بيم از دشمن.
مستحب است امام جمعه هنگام ايراد خطبه‌ها بر شمشير، عصا، كمان و مانند آنها تكيه كند.

احکام شمشیر در سبق و رمایه

[ویرایش]

مسابقه با شمشير با شرط بندی جایز است.
[۵] جواهر الكلام ج۲۸، ص۲۱۹.


احکام شمشیر در صید و ذباحه

[ویرایش]

حیوانی كه با شمشير شکار شده با رعايت شرايط لازم، حلال است.

احکام شمشیر در ارث

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، شمشير يكى از چهار چيزى است كه واجب است به عنوان حبوه از ترکه میت به پسر بزرگ‌تر داده شود.
[۸] مهذب الأحكام ج۳۰، ص۱۲۲.


احکام شمشیر در حدود و قصاص

[ویرایش]

شمشير از آلات اجراى بعضى حدود، مانند حد زنا با محارم و حدّ لواط و نيز از آلات قصاص به شمار مى‌رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج‌۲، ص۴۰۹.    
۲. مهذب الأحكام ج۵، ص۵۳۲.
۳. المبسوط ج۱، ص۸۶.    
۴. جواهر الکلام ج۱۱، ص۳۳۱.    
۵. جواهر الكلام ج۲۸، ص۲۱۹.
۶. جواهر الکلام ج۳۶، ص۱۱.    
۷. تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۳۸.    
۸. مهذب الأحكام ج۳۰، ص۱۲۲.
۹. جواهر الکلام ج۴۲، ص۲۹۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۲۷-۷۲۸.    


رده‌های این صفحه : ارث | حدود | سبق و رمایه | فقه | قصاص | نماز | نماز جمعه
جعبه ابزار