شهاب‌الدین خسروانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهاب‌الدین خسروانی فرزند میرزا هاشم محلاتی یکی از سیاسیون دوره پهلوی و از افراد مشهور خاندان خسروانی بود.


زندگی‌نامه

[ویرایش]

وی فرزند ذکور ارشد میرزا‌هاشم محلاتی، متولد سال ۱۲۸۰ش در محلات بود که بعد از مرگ پدر، مسئولیت اموال و دارایی‌های پدر را بر عهده گرفت و از برادران خود حمایت کرد؛ به طوری که بسیاری از نویسندگان او را به اشتباه، پدر سایر خسروانی‌ها معرفی کردند. وی که مغز متفکر خسروانی‌ها بود، به علت مسئولیت خانوادگی که به گردن گرفت، نتوانست، از تحصیلات بالایی برخوردار شود؛ اما در مدت کوتاهی در کار تجاری موفق شد.

مشاغل

[ویرایش]

وی چند شرکت مقاطعه‌کاری دایر کرد و تدریجاً نفر اول محلات شد. پس از مدتی بر خود لازم دید که وارد عرصه سیاست شود ـ البته او در جوانی مدتی در وزارت پست و تلگراف کارمند بود؛
[۱] عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌ معاصر ‌ایران، ج۱، ص۶۱۴، نشر گفتار و نشر علم، تهران، سال ۸۰، چاپ اول.
اما بعد از مرگ پدر به محلات بازگشت؛ لذا در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی شرکت کرد و با شکست رقبای خود که صدرالاشرف و حشمتی بودند، وارد مجلس شد و نماینده و وکیل مردم محلات در مجلس شد. وی در دوره شانزدهم و هفدهم نیز به عنوان وکیل مردم محلات در مجلس باقی ماند.
[۲] عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌ معاصر ‌ایران، ج۱، ص۶۱۴، نشر گفتار و نشر علم، تهران، سال ۸۰، چاپ اول.


دوستی با فاطمی

[ویرایش]

شهاب‌الدین به حسین فاطمی ‌در زمان اقامتش در پاریس کمک مالی می‌کرد که موجب دوستی صمیمانه بین ‌این دو شد.
[۳] زندگی‌نامه و شرح حال وزرای امور خارجه، ص۴۰۸، زیر نظر دکتر باقر عاقلی، دفتر مطالات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۹ش.
‌این دوستی و رفاقت با حسین فاطمی ‌موجب شد که در مجلس هفدهم جانب مصدق را بگیرد و در ‌این زمان او روابط خوب و حسنه‌ای را با مصدق‌ ایجاد کرد.
[۴] رجال عصر پهلوی ۴ دکتر منوچهر اقبال به روایت اسناد ساواک، ص۴۹۶، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران، خرداد۷۹.


سفر به ژنو

[ویرایش]

وی با شکست مصدق در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، مدتی بیکار شد؛ اما بعد از مدت کوتاهی وابسته اقتصادی و بازرگانی و نماینده دولت در کشورهای اروپایی شد و برای انجام مأموریت خود به ژنو سفر کرد و زندگی خود را در آن‌جا ادامه داد.
[۵] عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌ معاصر ‌ایران، ج۱، ص۶۱۴، نشر گفتار و نشر علم، تهران، سال ۸۰، چاپ اول.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌ معاصر ‌ایران، ج۱، ص۶۱۴، نشر گفتار و نشر علم، تهران، سال ۸۰، چاپ اول.
۲. عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌ معاصر ‌ایران، ج۱، ص۶۱۴، نشر گفتار و نشر علم، تهران، سال ۸۰، چاپ اول.
۳. زندگی‌نامه و شرح حال وزرای امور خارجه، ص۴۰۸، زیر نظر دکتر باقر عاقلی، دفتر مطالات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴. رجال عصر پهلوی ۴ دکتر منوچهر اقبال به روایت اسناد ساواک، ص۴۹۶، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران، خرداد۷۹.
۵. عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌ معاصر ‌ایران، ج۱، ص۶۱۴، نشر گفتار و نشر علم، تهران، سال ۸۰، چاپ اول.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خاندان خسروانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱.    


جعبه ابزار