شهاب‌الدین علی رجاء اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهاب‌الدین علی رجاء اصفهانی، از متصوّفه قرن هفتم هجری در اصفهان و از مریدان شهاب‌الدّین ابوحفص عمر سهروردی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شهاب‌الدّین علی رجاء اصفهانی، از عرفاء و متصوّفه قرن هفتم هجری در اصفهان و از مریدان شیخ شهاب‌الدّین ابوحفص عمر سهروردی بوده است. ابن بطوطه جهانگرد مراکشی هنگامی که وارد اصفهان شد به خانقاه علی به سهل آمد و با یکی از نوادگان او: قطب‌الدّین حسین بن ولی‌اللّه شمس‌الدّین محمّد بن محمود بن شهاب‌الدّین علی رجاء اصفهانی ملاقات کرد و مورد احترام و پذیرایی قرار گرفت.
[۱] موحد، محمدعلی، سفرنامه ابن بطوطه (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۲۱۲-۲۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. موحد، محمدعلی، سفرنامه ابن بطوطه (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۲۱۲-۲۱۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۹۰.    

جعبه ابزار