شهر بغشور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبَغشور، نام شهری تاریخی در خراسان قدیم است.


موقعیت جغرافیایی

[ویرایش]

در شمال هرات بین بادغیس و مرورود واقع بوده و ظاهراً محل آن مطابق باقلعه مور کنونی است.
[۱] گی لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ج۱، ص۴۳۹، ترجمه محمود عرفان، تهران ۱۳۶۴ ش.


زراعت بغشور

[ویرایش]

در قرن چهارم، در منطقه‌ای بیابانی و زراعت آن به صورت دیم و آب آن از چاه بوده است.
[۲] ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، ج۱، ص۲۶۶، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
[۳] حدودالعالم من المشرق الی المغرب، ص۹۳، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۴۰ ش.
[۴] ابن حوقل، کتاب صوره الارض، ص۴۴۱، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.


فاصله بغشور تا کیف

[ویرایش]

بغشور در گنج روستا (کنج رستاق) نزدیک آبادی کَیْف بود و باغ و کشتزار و تاکستان داشت. فاصله آن تا کیف، راه یک‌روزه بوده است.
[۵] ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، ج۱، ص۲۸۵، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.


نظر مورخان درباره بغشور

[ویرایش]


← نظر مقدسی


به نوشته مقدسی
[۶] محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ص۳۰۸، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
، بغشور به بزرگی بوشنج (پوشنگ) بود.

← نظر یاقوت


به نوشته یاقوت،در سال ۶۱۶ حتی یک درخت هم در بغشور دیده نمی‌شدد و آثار خرابی در آن آشکار بود.ظاهراً این شهر پیش ازحمله مغول رو به ویرانی نهاده بود.

دانشمندان بغشور

[ویرایش]

دانشمندان بسیاری به این شهر منسوب‌اند، از جمله: علی بن عبدالعزیز بغوی محدث، و حسین بن مسعود بغوی محدث و مفسر و فقیه شافعی .

منابع

[ویرایش]

(۱) ابن حوقل، کتاب صوره الارض، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
(۲) ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
(۳) حدودالعالم من المشرق الی المغرب، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۴۰ ش.
(۴) گی لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۵) محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
(۶) یاقوت حموی، معجم البلدان، چاپ فردیناند ووستنفلد، لایپزیگ ۱۸۶۶ـ۱۸۷۳، چاپ افست تهران ۱۹۶۵.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. گی لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ج۱، ص۴۳۹، ترجمه محمود عرفان، تهران ۱۳۶۴ ش.
۲. ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، ج۱، ص۲۶۶، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
۳. حدودالعالم من المشرق الی المغرب، ص۹۳، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۴۰ ش.
۴. ابن حوقل، کتاب صوره الارض، ص۴۴۱، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
۵. ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، ج۱، ص۲۸۵، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
۶. محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ص۳۰۸، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
۷. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۶۷-۴۶۸، چاپ فردیناند ووستنفلد، لایپزیگ ۱۸۶۶۱۸۷۳، چاپ افست تهران ۱۹۶۵.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «شهر بغشور»، شماره۱۵۲۳.    


رده‌های این صفحه : افغانستان | جغرافیای اسلامی
جعبه ابزار