شکایت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه شکایت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شکایت (فقه)، ه معنای ابراز ناخشنودى از چیزى یا كسى و طرح دعوا علیه كسى در دادگاه و دارای کاربرد فقهی در بابهاى طهارت، صلات و تجارت
شکایت (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به‌معنای تقریر خطیب از مضرّات و مفاسد امر واقع شده در گذشته


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار