شکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشكم به بخشى از بدن بين سینه و لگن گفته مي شود.


محل بحث از شکم در فقه

[ویرایش]

عنوان ياد شده به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حج، اطعمه و اشربه و دیات به كار رفته است.

احکام شکم در باب طهارت

[ویرایش]

كشيدن دست راست بر شكم و خواندن دعا ى «الحمد للَّه‏ الذى أماتَ عَنّى الأذى‏ و هَنّأنى طعامى و شَرابى و عافانى مِنَ البَلوى‏» پس از برخاستن از تخلی مستحب است.
گذاشتن آهن و به تصريح برخى، هرچيز سنگين روى شكم محتضر و میت مکروه است.
به آرامى دست كشيدن بر شكم میت پيش از غسل اوّل و دوم براى جلوگيرى از خروج چيزى از آن پس از غسل، مستحب است، مگر نسبت به ميّت حامله كه اين كار کراهت دارد.

احکام شکم در باب صلات

[ویرایش]

چسباندن شكم و سينه به زمین در سجده شکر مستحب است.

احکام شکم در باب حج

[ویرایش]

در بغل گرفتن کعبه در قسمت مستجار به گستردن دستها بر ديوار کعبه و چسباندن گونه و شكم به آن در هفتمين (آخرين) دور طواف و خواندن دعاى مأثور و اعتراف به گناهان و استغفار از آنها مستحب است.

احکام شکم در باب اطعمه و اشربه

[ویرایش]

پرخوری و پر كردن شكم از غذا مکروه است.
[۱۰] توضيح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۷.

حيوان حلال گوشت ى كه شراب نوشيده، چنانچه قبل از استحاله شدن شراب در بدنش ذبح شود، گوشتش حلال است؛ ليكن به قول مشهور خوردن محتويات شكم آن، از قبيل دل، جگر و شکمبه جایز نيست.

احکام شکم در باب ديات

[ویرایش]

كسى كه شكم ديگرى را لگد كرده، به گونه‌‏اى كه بول يا غائط از او خارج شده، به قول اكثر فقها قصاص مى‌‏شود و يا يك سوم دیه كامل بر عهده‏‌اش ثابت مى‌‏گردد. گروهى در فرض ياد شده قصاص و دیه را منتفى دانسته و ارش را ثابت دانسته‌‏اند كه با نظر حاکم تعيين مى‌‏شود
[۱۴] المقتصر، ص۴۵۸.پانویس

[ویرایش]
 
۱. المقنعة، ص۴۰.    
۲. العروة الوثقی‌ ج۱، ص۳۴۳.    
۳. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷-۲۸.    
۴. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۲۱.    
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۱۵۳.    
۶. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۵۹-۶۱    
۷. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۵۸۵.    
۸. الدروس الشرعیة ج۱، ص۴۰۲.    
۹. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۶۱.    
۱۰. توضيح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۷.
۱۱. جواهرالکلام ج۳۶، ص۲۸۹-۲۹۱.    
۱۲. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۸۸-۲۸۹.    
۱۳. مختلف الشیعة ج۹، ص۳۹۲.    
۱۴. المقتصر، ص۴۵۸.
۱۵. الروضة البهیة ج۱۰، ص۲۵۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص:۷۰۹.    
جعبه ابزار