شیخ محمدجعفر بن محمدرضا اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمّدجعفر بن محمّدرضا اصفهانی، از فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ محمّدجعفر بن محمّدرضا اصفهانی، از فضلای قرن سیزدهم هجری است. ظاهراً در اصفهان شاگرد ملّاعلی میرزا بوده است.
این کتاب‌ها از تالیفات اوست:
۱. الادعیه المجرّبه ۲. زینة العابدین، نسخه خطی آن در کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی موجود است. ۳. جواب نامه
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۲، ص۶۴۶.
[۲] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی، ج۱، ص۲۹۱.

[ظاهراً از طرفداران فرقه شیخیه بوده و نوه ملّامحمّدباقر بن ملّامحسن شیرازی، ساکن محلّه خوزان سِدِه ماربین (خمینی شهر) است.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۲، ص۶۴۶.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی، ج۱، ص۲۹۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۹۹-۳۰۰.    جعبه ابزار