شیرینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیرینى‏ از چهار مزه اصلى، مانند شکر و بعضى ميوه‏ها می‌باشد و از آن به مناسبت در بابهاى صلات، صوم و تجارت نام برده‏اند.


افطار کردن به شیرینی

[ویرایش]

افطار كردن روزه با شیرینى، بویژه خرما مستحب است.

افطار روز عید فطر

[ویرایش]

مستحب است انسان در روز عید فطر پیش از خواندن نماز عید با خرما افطار كند. برخى هر شیرینى، بویژه شكر (شكر سرخ) را به خرما ملحق كرده‏‌اند.

هدیه بودن شیرینی

[ویرایش]

رد كردن هدیه، بویژه عطر و شیرینى مکروه است.

اطعام برده

[ویرایش]

اطعام برده به شیرینى پس از خرید وى مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۸۰.    
۲. وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۱۵۶-۱۵۷.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۲۷۳.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۷۷-۳۷۸.    
۵. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۹.    
۶. جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۷۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۴، ص۷۷۸-۷۷۹.    جعبه ابزار