صالح الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصالح الحدیث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح "صالح الحدیث" است.
در این که مفید چیست؟ کلمات دانشمندان علوم حدیث متفاوت است:
۱- به راویی اطلاق می‌شود که در وی ضعف وجود دارد ولی صدوق است؛
۲- اگر "صالح الحدیث" در مورد راویی بکار رفت احادیث وی نوشته می‌شود تا شاید حدیث شاهد یا متابعی جهت تایید آن پیدا شود؛
۳- از الفاظ مدح معتد به است؛
۴- از الفاظ غیر صریح تعدیل است؛
۵- مفید توثیق است زیرا غیر ثقه نمی‌تواند صالح الحدیث باشد؛
۶- مفید توثیق نیست چون صالح بودن امر نسبی و اضافی است بنابر این موثق نسبت به ضعیف صالح است ولی نسبت به حسن و صحیح صالح نیست؛
۷- از مرتبه دوم مدح است؛
۸- از مرتبه چهارم تعدیل است؛
۹- از مرتبه پنجم تعدیل است؛
۱۰- از مرتبه ششم تعدیل است.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۳۶.
[۶] موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۲۳.
[۷] سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۵.
[۱۰] درایة الحدیث، ص۱۱۲.
[۱۱] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
[۱۲] سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۴.
[۱۳] تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.
[۱۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳-۱۴۴.
[۱۸] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۳۶.
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۴.    
۳. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۷۱.    
۴. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۵.    
۵. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۶۰.    
۶. موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۲۳.
۷. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۵.
۸. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۲۶.    
۹. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۹۸.    
۱۰. درایة الحدیث، ص۱۱۲.
۱۱. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
۱۲. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۴.
۱۳. تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.
۱۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳-۱۴۴.
۱۵. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۴۴.    
۱۶. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۵۶.    
۱۷. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۹.    
۱۸. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۰۷.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صالح الحدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار