صالح (حدیث)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصالح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح واژه "صالح" است. در این که مفید چیست؟ کلمات دانشمندان متفاوت است:
۱- از الفاظ مدح است که در قوت سند و راستی گفتار راوی دخالت دارد و موجب می‌شود احادیث وی به حسن و قوی متصف شوند؛
۲- مفید مدح تام قریب به وثاقت است؛
۳- از الفاظ توثیق است؛
۴- نه تنها دلالت بر وثاقت راوی می‌کند بلکه بیان گر فوق وثاقت بودن وی است؛
۵- از الفاظ غیر صریح تعدیل است؛
۶- اگر کسی موارد کاربرد صالح، را در کتاب و سنت به دقت بنگرد تردیدی نخواهد داشت که دلالت بر فوق عدالت می‌کند.
[۲] شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۴.
[۵] موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۱۷۸.
[۶] اردبیلی، محمدعلی، جامع الرواه، ج۲، ص۲۱۲.
[۹] درایة الحدیث، ص۱۱۳.
[۱۱] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
[۱۳] بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۲۴.
[۱۴] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
[۱۵] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۸۴-۸۵.
[۱۹] صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۰.
[۲۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۴.    
۲. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۴.
۳. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۶.    
۴. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۶۰.    
۵. موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۱۷۸.
۶. اردبیلی، محمدعلی، جامع الرواه، ج۲، ص۲۱۲.
۷. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۲۶.    
۸. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۹۸.    
۹. درایة الحدیث، ص۱۱۳.
۱۰. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۹۳.    
۱۱. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
۱۲. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۳. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۲۴.
۱۴. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
۱۵. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۸۴-۸۵.
۱۶. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۴۰.    
۱۷. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۴۹.    
۱۹. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۰.
۲۰. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۹.    
۲۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۳۶.
۲۲. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۴۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صالح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار