صحیح الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحیح الحدیث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

این اصطلاح از الفاظ مدح راوی است.
میان دانشمندان در این که مفید چیست؟ اختلاف هست:
۱- در اصطلاح متاخرین مفید حجیت روایت شخص متصف به آن و معادل "عدل امامی ضابط" است و مفید عدالت راوی است؛
۲- در اصطلاح قدما مفید مدح کامل روایت راوی است؛
۳- از نظر قدما مفید مدح کامل خود راوی است و روایات وی از جمله احادیث قوی است؛
۴- در دلالت "صحیح الحدیث" بر عدالت راوی دو درجه است؛
۵- در اصطلاح قدما مفید وثاقت شخص متصف به آن و مروی عنه او است، زیرا "صحت" در نزد آنان ملازم وثاقت است؛
۶- نزد قدما از الفاظ صریح تعدیل است؛
۷- نزد قدما مفید عدالت راوی نیست و از "ثقة فی الحدیث" ضعیف‌تر است؛
۸- از الفاظ مدح است.
[۵] کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال، ج۲، ص۸۷.
[۷] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۳۴.
[۸] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۶۰.
[۹] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۶۹.
[۱۰] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۹۲.
[۱۱] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۷-۱۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۴.    
۲. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۲۶.    
۳. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۹۸.    
۴. کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال، ج۲، ص۲۵۴.    
۵. کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال، ج۲، ص۸۷.
۶. ہهبهانی، وحید، فوائد الحایریة، ص۱۲۰.    
۷. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۳۴.
۸. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۶۰.
۹. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۶۹.
۱۰. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۹۲.
۱۱. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۷-۱۴۸.
۱۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۶۶-۱۶۹.    
۱۳. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۵۸.    
۱۴. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۷.    
۱۵. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۷۸.    
۱۶. حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۱۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صحیح الحدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار