صدوق له اوهام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدوق له اوهام، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح و ذم راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح نزد عامه اصطلاح "صدوق له اوهام" است که از مرتبه پنجم تعدیل است.
[۲] تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.
[۳] مامقانی، عبدالرحمن، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۷، ص۲۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۵.    
۲. تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.
۳. مامقانی، عبدالرحمن، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۷، ص۲۵۷.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صدوق له اوهام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۳.    


جعبه ابزار