صورت قیاس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصورت قیاس، به‌معنای هیئت تالیفی و نحوه چینش و اقتران میان مقدمات قیاس و اجزای آنها است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مباحث مربوط به قیاس بر دو بخش است. در یک بخش از صورت قیاس بحث می‌شود و در بخش دیگر از ماده قیاس و اصناف قضایای تشکیل دهنده آن بحث می‌شود.
مراد از صورت قیاس، همان هیئت تالیفی و نحوه چینش و اقتران میان مقدمات قیاس و اجزای آنهاست. بر این اساس، تقسیم قیاس به استثنایی و اقترانی، تقسیم استثنایی به اتصالی و انفصالی، تقسیم اقترانی به حملی و شرطی و تقسیم به اَشکال اربعه همگی از مباحث به صورت قیاس مربوط می‌شوند.
[۱] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۱۰۶.
[۲] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۳، ص۷.
[۳] ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة، ص۲۳۳.
[۶] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۲۵۲.
[۸] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۱۹۵.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
مظفر، محمدرضا، المنطق.    
• ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة.
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.    
سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۱۰۶.
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۳، ص۷.
۳. ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة، ص۲۳۳.
۴. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۲۳۰.    
۵. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۱۷۵.    
۶. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۲۵۲.
۷. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، ص۳۲۱.    
۸. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۱۹۵.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صورت قیاس»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۹.    جعبه ابزار