صویلح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصویلح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح واژه "صویلح" است که درباره آن دو نظر مطرح است:
۱- از مرتبه چهارم تعدیل است،
۲- از مرتبه ششم تعدیل است.
برخی ملاک از مرتبه ششم بودن لفظ را نزدیک به جرح بودن آن لفظ دانسته‌اند.
[۱] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۰۹.
[۲] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۷.
[۵] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۰۹.
۲. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۷.
۳. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۴۰۷.    
۴. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۲، ص۱۲۰.    
۵. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.
۶. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۵۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صویلح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۳.    


جعبه ابزار