ضمان قهری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضمان قهری ممکن است در معنای زیر به کار رفته باشد:

ضمان قهری (فقه)، از اصطلاحات علم فقه و به معنای اشتغال ذمّه به مالی به طور قهری
ضمان قهری (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات علم حقوق و به معنای مسئولیت مدنی داشتن بدون قرار‌داد بین اشخاص


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار