طائی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطائی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عامر بن حسان طائی، یکی از شهدای کربلا
امیة بن سعد طائی، مکنّی به ابوصمصام از قبیله طی و از یاران شهید امام حسین (علیه‌السلام)
برج بن مسهر طائی، از قبیله طی و از شاعران مُخَضْرم و از خوارج
حابس بن سعد طائی، صحابی و از بزرگان قبیله طَیّ
حاتم طائی، شاعر دوره جاهلی عرب و مظهر بخشندگی
حسان بن مفرج طایی، از خاندان جراحیان (آل جرّاح) و از امرای قبیله طیّ در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم
حکیم بن طفیل طایی سنبسی، از قاتلان حضرت ابوالفضل العباس (علیه‌السلام)
حمید بن قحطبه طایی، سردار و والی دوره عباسیان در قرن دوم
عدی‌ بن حاتم طائی، ابوطریف عدی بن حاتم فرزند حاتم طائی سخاوتمند معروف عرب، از اصحاب خاص امام علی (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار