طاهره قرة‌العین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطاهره قرّة العین، دختر ملا محمد صالح، از زنان آل برغانی که از خاندان‌های مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان بودند، می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - سیر زندگی
۲ - منابع

سیر زندگی

[ویرایش]

طاهره قرّة العین، دختر ملا محمد صالح، نیز زنی بافضل و باهوش بود، ولی بر اثر گرایش به شیخیّه از سیره متداول کناره گرفت و پس از طیِّ چند سال پر حادثه در تهران محبوس و کشته شد.
[۱] مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج۱، ص۲۰۴ـ۲۰۹، تهران ۱۳۵۷ ش.

کتاب‌های تاریخ درباره او و عقاید و رفتارش یکسان سخن نمی‌گویند.

منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل برغانی»، شماره۹۷۹.    جعبه ابزار