طاهر ضیایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطاهر ضیایی (فرزند میرزا آقا ضیاء الاطباء)، از مقامات دوره پهلوی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

طاهر ضیایی (فرزند میرزا آقا ضیاء الاطباء) در سال ۱۲۹۶ (ه. ش) در شهر تربت حیدریه به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی و اخذ دیپلم در ایران به آلمان رفت و از دانشکده‌ فنی برلن درجه‌ مهندسی در رشته‌ معدن گرفت و پس از چندی، درجه‌ دکترا را در رشته‌ زمین‌شناسی از دانشگاه وین دریافت کرد.

مشاغل

[ویرایش]

بعد از مراجعت به ایران، به خدماتی دانشگاهی پرداخت و استاد دانشکده‌ فنی شد. در زمان مدیرعاملی جعفر شریف امامی ‌بر سازمان برنامه، طاهر ضیایی مدتی قائم ‌مقام سازمان برنامه بود
[۱] مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی (جعفر شریف امامی) به روایت اسناد ساواک، ص۱۲، تهران، انتشارات مرکز بررسی تاریخی وزارت اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۵.
و پس از حضور شریف امامی‌ در وزارت اقتصاد و سپس صنایع و معادن، ضیایی سمت معاونت وزارت اقتصاد و معاوت صنایع و معادن را عهد‌ه‌دار گردید.

← سال ۱۳۳۹


سپس در سال ۱۳۳۹ (ه. ش) در کابینه‌ جعفر شریف ‌امامی، به سمت وزیر صنایع و معادن منصوب شد.
[۲] بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، ص۴۴۳، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم، ۱۳۶۹.
[۳] هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، ص۴۸۰، تهران، نشر نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴.
در دوران نخست وزیری اسدالله علم، طاهر ضیایی برای بار دوم به وزارت صنایع و معادن فرا خوانده شد.
[۴] بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، ص۴۷۵، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم، ۱۳۶۹.
[۵] هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، ص۴۸۲، تهران، نشر نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴.


← سال ۱۳۴۲


در سال ۱۳۴۲ (ه. ش) وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در هم‌دیگر ادغام شد و وزارت اقتصاد ملی تشکیل گشت و وزارت این وزارت‌خانه جدیدالتأسیس به علی‌نقی عالی‌خانی واگذار، و طاهر ضیایی از وزارت کنار گذاشته شد.
[۶] عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌معاصر ایران، ج۲، ص۹۳۰، تهران، نشر گفتار، چاپ اول ۱۳۸۰.


← سال ۱۳۴۶


از دیگر مشاغل وی مدیرعاملی بانک اصناف و سرپرستی سازمان زمین‌شناسی را باید نام برد.
ضیایی در دوره‌ چهارم سنا در سال ۱۳۴۶ (ه. ش) به سناتوری انتخاب گردید و در ادوار بعدی نیز هم‌چنان مقام سناتوری را حفظ کرد.

← سال ۱۳۴۷


وی در سال ۱۳۴۷ (ه. ش) به سمت منشی مجلس سنا انتخاب گردید.

← سال ۱۳۵۰


طاهر ضیایی در سال ۱۳۵۰ (ه. ش) که اتاق صنایع و معادن و اتاق بازرگانی ادغام شدند، به ریاست اتاق صنایع و معادن و بازرگانی ایران انتخاب شد.

حمایت‌ شریف امامی از طاهر

[ویرایش]

وی از نزدیکان جعفر شریف امامی ‌بود و به جهت حمایت‌های وی بود که توانست به وزارت و دیگر مناصب خود دست یابد؛ از جمله فعالیت‌های طاهر ضیایی در زمان سناتوری، حضور در بنیاد پهلوی بود که ریاست آن به عهده شریف امامی ‌گذاشته شده بود؛ از جمله اقدامات وی در این بنیاد، برداشت ماهیانه سی هزار تومان پول از کازینوهای وابسته به بنیاد و واریز آن به حساب شخصی شریف امامی ‌بود. هم‌چنین هر جا شریف امامی ‌منصبی را می‌پذیرفت، طاهر ضیایی به معاونت وی برگزیده می‌شد. هم‌چنین طاهر ضیایی از اعضای فعال فراماسونری در ایران بود که حتی برخی از جلسات فراماسونرها را در منزل خود تشکیل می‌داد.
[۷] مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی (جعفر شریف امامی) به روایت اسناد ساواک، ص۴۰۳، تهران، انتشارات مرکز بررسی تاریخی وزارت اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۵.
طاهر ضیایی ‌اکنون در قید حیات است و در آمریکا به زندگانی خود ادامه می‌دهد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی (جعفر شریف امامی) به روایت اسناد ساواک، ص۱۲، تهران، انتشارات مرکز بررسی تاریخی وزارت اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۵.
۲. بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، ص۴۴۳، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم، ۱۳۶۹.
۳. هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، ص۴۸۰، تهران، نشر نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴.
۴. بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، ص۴۷۵، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم، ۱۳۶۹.
۵. هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، ص۴۸۲، تهران، نشر نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴.
۶. عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی‌معاصر ایران، ج۲، ص۹۳۰، تهران، نشر گفتار، چاپ اول ۱۳۸۰.
۷. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی (جعفر شریف امامی) به روایت اسناد ساواک، ص۴۰۳، تهران، انتشارات مرکز بررسی تاریخی وزارت اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۵.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خاندان ضیایی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۴/۲۱.    


جعبه ابزار