طایفه بایبوردلو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبایْبوردلو (نیز بایبورتلو)، طایفه ای ترک زبان در شمال غربی ایران که تنها اطلاع بازمانده از آن‌ها ظاهراً نام چند شخصیت تاریخی است.


منظور از طایفه بایبوردلو

[ویرایش]

از نام طایفه چنین بر می‌آید که اصل آن‌ها از بایبورد یا بایبورت، حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی ارزروم در آناطولی شرقی بوده است.
بایبوردلو از طوایفی بود که از حامیان اصلی نخستین شاهان صفوی به شمار می‌رفتند.
قَراجه الیاس بایبورتلو، از رهبران این طایفه، یکی از سرداران جنگی شاه اسماعیل اول صفوی (حک.۹۰۵ـ۹۳۰) درمیدان نبرد شَرُور (ابتدای ۹۰۷) نزدیک نخجوان بود.
شاه اسماعیل در این جنگ الوند میرزا آق قوینلو حاکم آذربایجان را بسختی شکست داد.
این طایفه همچنین در دوره شاه عباس اول (حک: ۹۹۶ـ ۱۰۳۸) دو شخصیت نامدار داشت: شاهوردی بیگ بایبوردلو، که از محارم شاه و «یساولِ صحبت» او بود
[۱] اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، ج۲، ص۸۵۳، تهران ۱۳۵۰ ش.
[۲] اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، ج۲، ص۸۷۱، تهران ۱۳۵۰ ش.

و مرادخان سلطان بایبوردلو که امیر و حاکم ارسبار بود
[۳] اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، ج۳، ص۱۰۸۶، تهران ۱۳۵۰ ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

• اسکندر منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران ۱۳۵۰ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، ج۲، ص۸۵۳، تهران ۱۳۵۰ ش.
۲. اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، ج۲، ص۸۷۱، تهران ۱۳۵۰ ش.
۳. اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، ج۳، ص۱۰۸۶، تهران ۱۳۵۰ ش.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «طایفه بایبوردلو»، شماره۴۱۹.    


رده‌های این صفحه : تراجم | قبائل
جعبه ابزار