طبسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبسی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدجواد طبسی، از علمای شیعه در قرن حاضر
نجم‌الدین مروجی طبسی، از علما و محققین معاصر
اسماعیل طبسی خراسانی اصفهانی، از فضلای اهل منبر در قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار