طبقات الشیعة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشعری قمی، سعد بن عبدالله (م ۲۹۹ یا ۳۰۱ ق) صاحب کتاب طبقات الشیعة می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

در رجال النجاشی ، در شرح حال «هیثم بن عبدالله»، از این کتاب با عنوان الطبقات، و در شرح حال محمد بن یحیی معینی (/مغیثی)، با عنوان طبقات الشیعة معرفی نموده است؛ اما در شرح حال این مؤلف در رجال النجاشی ، و الفهرست شیخ طوسی ، نام این کتاب، در فهرست آثار این مؤلف نیامده است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال سعد بن عبدالله الاشعری و نیز با عنوان طبقات الشیعة فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۴۰۴، ش۱۰۷۱.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۴۳۶، ش۱۱۷۰.    
۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۴۰۴، ش۱۰۷۱.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۱۷۷، ش۴۶۷.    
۵. شیخ طوسی، الفهرست، ص۱۳۵، ش۳۱۶.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۱۸.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۵، ص۱۵۱، ش۹۹۰.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهارم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۱۷.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار