طبقه مفسران اصحاب ائمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبقه مفسران اصحاب ائمه علیه‌السّلام به اسامی مفسران از میان اصحاب ائمه علیه‌السّلام اطلاق می‌شود.


معروف‌ترین یاران ائمه در زمینه تفسیر

[ویرایش]

معروف‌ترین یاران ائمه علیه‌السّلام که به تفسیر یا تالیف در زمینه قرآن کریم شهرت دارند عبارتند از:

← ابوحمزه ثمالی (متوفای ۱۵۰ق)


وی از افراد مورد اطمینان امام سجاد علیه‌السّلام بود و نجاشی از او به عنوان یکی از مؤلفان تفسیر یاد کرده است.

← ابان بن تغلب (متوفای ۱۴۱ ق)


وی از یاران امام سجاد و امام باقر علیه‌السّلام است.

← ابوبصیر یحیی بن قاسم اسدی (متوفای ۱۴۸ق)


از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه‌السّلام است و برخی او را از تابعان دانسته‌اند.

← حصین بن مخارق (واقفی مذهب)


از یاران امام صادق علیه‌السّلام است.

← حسین بن سعید


از اصحاب امام رضا علیه‌السّلام است. ابن داوودی صاحب کتاب طبقات المفسرین وی را سرآمد متفکران زمان خود دانسته است.

← علی بن اسباط


از اصحاب امام رضا علیه‌السّلام است.

نام جمعی دیگر از اصحاب ائمه علیه‌السّلام

[ویرایش]

در برخی منابع مانند الذریعة، تاسیس الشیعة و طبقات المفسرین نام جمعی دیگر از اصحاب ائمه علیه‌السّلام مانند: وهیب بن حفص، عبدالله بن صلت (حباب)، احمد بن صبح، علی بن مهزیار ، علی بن فضال ، عیسی جلودی، حسن بن خالد برقی و احمد بن محمد سیاری در زمره مؤلفان تفسیر قرآن و یا مفسران آمده است.
[۱] صدر، حسن، تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص۳۲۷.
[۲] داودی، محمد بن علی، طبقات المفسرین، ج۱، ص۱۵۰.
[۳] عمیدزنجانی، عباسعلی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، ص۸۲.
[۴] جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، ص۲۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، حسن، تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص۳۲۷.
۲. داودی، محمد بن علی، طبقات المفسرین، ج۱، ص۱۵۰.
۳. عمیدزنجانی، عباسعلی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، ص۸۲.
۴. جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، ص۲۰۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «طبقه مفسران اصحاب ائمه علیه‌السّلام».    جعبه ابزار