طبیعت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه طبیعت ممکن است در معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

طبیعت (عالم طبیعی)، به‌معنای جهان و عالم طبیعی و مادی
طبیعت (سرشت)، به‌معنای خوی، نهاد، طینت و فطرت
طبیعت (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق به‌معنای ذات و ماهیت هر چیزی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار