طرق شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی محمود خراسانی سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از ابراهیم بن ابی‌محمود

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - حسن بن احمد مالکی
۳ - احمد مالکی
از ابراهیم بن ابی‌محمود

← طریق سوم


۱ - محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله و محمد بن حسن صفار
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
از ابراهیم بن ابی‌محمود

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی محمود صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق اول شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی محمود حسن و طریق دوم قوی و سوم صحیح است.
و مرحوم قهپایی: سند اول صحیح و دوم مجهول است. در پاورقی به عنوان نسخه بدل آمده سند اول معتبر و دوم مجهول و سند سوم صحیح است.
محدث نوری: طریق اول به دلیل وجود ابراهیم بن‌ هاشم بنا به مشهور حسن است ولی محققین گفته‌اند صحیح است. طریق دوم به دلیل مجهول بودن حسن بن احمد مالکی و پدرش بنا به مشهور ضعیف است ولی شیخ فرموده است: حسن بن احمد از اصحاب امام عسکری (علیه‌السّلام) که در این تعبیر مدح او است است و علی بن بابویه جلیل القدر از وی روایت کرده است، بنابرابن طریق قوی است. طریق سوم به اتفاق علما صحیح است.
آیت الله خویی در مورد طریق اول و دوم اظهار نظر نکرده است ولی در مورد طریق سوم می‌فرماید: صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۰.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۴.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۰.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۷.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۴.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۸۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار