طرق شیخ صدوق به ابراهیم بن هاشم قمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به ابراهیم بن هاشم قمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن هاشم قمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به ابراهیم بن‌ هاشم قمی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری
از ابراهیم بن‌ هاشم

← طریق دوم


۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن ابراهیم
از ابراهیم بن‌ هاشم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن‌ هاشم صحیح است ولی مرحوم مجلسی تصریح می‌کند که هر دو طریق صحیح است.
مرحوم قهپایی: هردو سند معتر است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۰.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۳.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۰.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۴۱.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۳.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۳.
۶. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۹۱.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به ابراهیم بن هاشم قمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار