طرق شیخ صدوق به حفص بن غیاث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به حفص بن غیاث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به حفص بن غیاث می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به حفص بن غیاث سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - محمد بن خالد برقی
از حفص بن غیاث

← طریق دوم


۱ - علی بن احمد بن موسی
۲ - محمد بن ابی‌عبدالله
۳ -محمد بن ابی‌بشر
۴ - حسین بن هیثم
۵ - سلیمان بن داود منقری
از حفص بن غیاث

← طریق سوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - قاسم بن محمد اصفهانی
۴ - سلیمان بن داود منقری
از حفص بن غیاث نخعی قاضی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به حفص بن غیاث صحیح است، لکن احمد بن ابی‌عبدالله از پدرش محمد بن خالد روایت کرده است و در دو طریق دیگر افراد مجهول و ضعیف هستند.
مرحوم قهپایی: کلیه سندها ضعیف هستند.
مرحوم مجلسی: خبر از طریق اول موثق و از دو طریق دیگر قوی است.
محدث نوری: سند اول صحیح است. در سند دوم علی بن احمد از مشایخ اجازه است. مراد از محمد بن ابی‌عبدالله، محمد بن جعفر اسدی ثقه است. محمد بشیر و حسین بن هیثم در کتب رجال مذکور نیست. سلیمان بن داود منقری ثقه است. در سند سوم قاسم بن محمد اصفهانی معروف به «کاسودا» است که عضایری درباره وی گفته است «یعرف حدیثه تاره و ینکر اخری» ولی اجلاء از وی روایت کرده‌اند. حق سخن این که کتاب حفص مورد اعتماد است و طرق زیادی به وی وجود دارد رجال سند نیاز به بررسی ندارد.
آیت الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به حفص بن غیاث صحیح است.
[۱] طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ج۳، ص۵۹۱.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۲.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ج۳، ص۵۹۱.
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۰۳.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۲.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۸.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۱۶۱.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به حفص بن غیاث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار