طرق شیخ صدوق به ذریح محاربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به ذریح محاربی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به ذریح محاربی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به ذریح محاربی دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - محمد بن ابی‌عمیر
از ذریح بن یزید بن محمد محاربی

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴- حسن بن محبوب
۵ - صالح بن رزین
از ذریح محاربی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی: طریق شیخ صدوق به ذریح محاربی حسن است محقق استرآبادی علت آن را وجود ابراهیم بن‌ هاشم در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند اول معتبر و سند دوم مجهول است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق اول حسن کالصحیح و طریق دوم حسن است
محدث نوری: سند اول صحیح است و در سند دوم صالح بن رزین است که توثیق نشده ولی امکان استظهار توثیق وی است پس سند دوم الصحیح است و ذریح از اجلاء ثقات است.
آیت الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ذریح محاربی صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۳.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۶.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۳.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۵۸.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به ذریح محاربی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار